Simon Martinussen stejler sejt med cyklen

Den 19. maj 2014 meddeler anklagemyndigheden at efterforskningen i forbindelse med anmeldelse af politiassistent for vold forøvet af Politiassistent Simon Martinussen (sidst kendte adresse, Ærtevej 10, Brønshøj) bliver indstillet.

Side 1 af brevet fra Statsadvokaten
Side 2 af brevet fra Statsadvokaten

Anmeldelsen blev indgivet i det den pågældende politiassistent natten til den 17. maj 2013 fysisk tvang Lars Kargh Andersen ind i en celle på Station City for at hente et tæppe, som Lars nægtede at lægge i en vasketøjskurv. Grunden til at Lars var anholdt var i øvrigt, at han igennem længere tid havde nægtet at give staten penge.

Den slags voldelige politi-opførsel er selvsagt hverken i orden eller lovligt – og takseres som vold og ulovlig tvang, hvis det kan bevises i retten.

Men det kan den slags desværre sjældent, når gerningsmanden er polititjenestemand og de eneste vidner er kollegaer til gerningsmanden. Så er der pludselig ingen, der husker noget.

Evnen til at huske bliver sikkert heller ikke hjulpet optimalt på vej, når afhøringerne af de mistænkte ikke foretages før der er gået mindst et halvt år fra gerningstidspunktet – det har da den for gerningsmændene gode effekt, at de kan dække sig ind under, at der er “løbet meget vand under broen” siden gerningsdatoen.

Så tillykke, Simon. Du kan pga politibetjent Malene Grønborg Hansens (sidst kendte adresse, Romsdalsgade 13 3, tv, 2300 København S) falske forklaring beholde uniformen på, selv om du er voldsmand.

Her følger anmeldelsen fra Lars Kragh Andersen til Politiklagemyndigheden:

ATT: Politiklagemyndigheden

Anmeldelse af politiassistent for overtrædelse af straffelovens § 244 og straffelovens § 260 stk. 1 nr. 1 i forbindelse med transport af undertegnede fra Station City til Vestre Fængsel.

Jeg var i forbindelse med fremstilling for SKAT venterumsanbragt i venterum 1 på Station City natten til fredag d. 17. maj 2013 fra ca. kl. 0030 til ca. kl. 0200.
Ca. kl. 0200 åbnede 2 polititjenestemænd døren til venterummet og fortalte mig, at jeg skulle transporteres til Vestre Fængsel.

Polititjenestemændene signaliseres som:
A: Mand, etnisk dansk, 30-35 år, 180-185 cm, normal/slank af bygning, mørkt tilbagestrøget hår (ikke korthårsfrisure). Iført politiuniform med politiassistent
gradstegn (en stor stjerne) på skuldrene.
B: Kvinde, etnisk dansk, 25-30 år, normal til kraftig af bygning, blondt hår sat op i hestehale. I ført politiuniform med politibetjent gradstegn (en lille stjerne) på skuldrene.

Jeg rejste mig op og begyndte at gå imod venterummets dør. A sagde til mig, at jeg  skulle huske mit tæppe (som jeg havde fået udleveret ved indsættelse i cellen), og jeg svarede, at jeg ikke ville udføre oprydningsopgaver, da jeg ikke var frivillig gæst på Station City.

Herefter satte jeg mig ned på hug ude foran venterummet og begyndte at tage mine støvler på. Efter jeg havde snørret dem, gik jeg over og stillede mig foran detentionsskranken.

A gentog flere gange, at jeg skulle hente mit tæppe, men jeg afslog gentagende gange – uden at hæve stemmen, uden at anvende bandeord og uden at gøre andet end at stå med front imod detentionsskranken med armene nede langs siden.

Jeg kunne fornemme på A’s stemmeføring, at han følte sig meget provokeret af min opførsel, da han hævede stemmen og brugte kraftudtryk.

Pludselig tog A fat i min venstre arm ved albueleddet, således at min underarm blev ført om på ryggen og derefter rykkede han ned hårdt ned i albueleddet, så jeg blev bragt ud af balance i en foroverbøjet stilling. Den foroverbøjede stilling og min venstre arms position gav under hele forløbet anledning til skuldersmerter.

A sagde noget i retning af, at ”her rydder man op efter sig selv” og skubbede mig herefter foroverbøjet ned ad detentionsgangen og ind i venterum 1.

Jeg kunne fornemme, at B fulgte med ned af gangen, og jeg spurgte hende, om hun mente, at det der skete var en korrekt og lovlig tjenestehandling, og om hun mente, at det var proportional magtanvendelse. Til dette svarede B ikke.

Jeg endte med overkroppen inde over, hvor tæppet lå i venterum 1, hvor jeg igen fik besked på at tage tæppet op med den frie hånd. Det afslog jeg stadig, hvorefter A smed tæppet over mig, vendte rundt og pressede mig tilbage ud på detentionsgangen, stadig med mig foroverbøjet i smertefuldt førergreb. A førte mig forbi detentionsskranken og hen til det vasketøjsbur, der står ved siden af den. Han smed tæppet op i buret, hvorefter han slap mig og iførte mig håndjern bag ryggen.

Jeg skønner at have været i førergreb i omkring 30 sekunder.

I tidspunktet omkring, at jeg blev lagt i håndjern kom en anden politiassistent C til stede – jeg formoder det var vagthavende, der havde set episoden på  videoovervågningen.

Politiassistenten signaliseres som:
C: etnisk dansk, mand, 35-40 år, normal til kraftig af bygning, skaldet. Iført skjorteuniform med politiassistent gradstegn (stor stjerne).

C spurgte, om ”Han [jeg] havde spillet op”. Jeg husker ikke om A svarede, eller hvad han i så fald sagde til C.

Kort tid efter blev jeg ført ud til en patruljebil og kørt til Vestre Fængsel uden yderligere episoder.

Jeg var under hele forløbet ædru og ikke påvirket af nogen former for medicin.

Ovenstående politibehandling mener jeg er en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om vold (§ 244) og om ulovlig tvang (§ 260 stk. 1 nr. 1), da den handling A forsøgte at gennemtvinge (oprydning) ikke er inde for rammerne for, hvad man lovligt kan påtvinge en anholdt med magt.

Ad STRL § 244 – Vold:

At bruge armsnoningsgreb til at gennemtvinge retmæssige påbud er lovligt efter STRL § 13 stk. 3, men at bruge – selv lovlige greb – til at påføre anholdte smerte og ubehag for at sætte anholdte i en fysisk situation, hvor politipersonale kan flytte anholdte til et sted, hvor han skal gennemføre en oprydningsopgave, må sortere under STRL § 244.

Ad STRL § 260 stk. 1 nr. 1 – Ulovlig tvang:

Selv om ovennævnte forløb er foregået med mig som frihedsberøvet, må gerningsindholdet i STRL § 260 stadig være opfyldt, i det den mekaniske tvang udøvet over for undertegnede ikke kan retfærdiggøres som værende en lovlig tjenestehandling som f.eks. visitation, transport til patruljevognen eller ilægning af håndjern. Der var udelukkende tale om mekanisk tvang med det formål at gennemtvinge min tilstedeværelse i venterum 1, så jeg kunne rydde op i det pågældende venterum, hvorfor STRL § 13 stk. heller ikke her kan gøres gældende.

Generelt må det gælde, at borgere – selv anholdte borgere – ikke udsættes for unødig og ulovlig magtanvendelse, når de er i politiets varetægt. Jeg er derfor meget bekymret for, hvad den pågældende politiassistent udsætter andre anholdte for, hvis han føler sig provokeret af deres opførsel, når de er i hans varetægt. Derfor forventer jeg, at politiklagemyndigheden undersøger sagen.

./. Skadesanmeldelse fra Bispebjerg Skadestue vedlagt. Skadesdatoen på denne er dog den 19/5- 2013 kl. 0200, men skulle rettelig havde været d. 17/5-2013 kl. 0200.
Jeg har pt. Ingen telefon, men kan kontaktes på email-adressen i anmeldelsens begyndelse.
Med venlig hilsen
Lars Kragh Andersen